Apie Mus

 


Transporto įmonė UAB „Vinctra“ buvo įkurta 2004 m. liepos 1 d. Šiuo metu įmonėje dirba 80 darbuotojai .

Pagrindinė įmonės veiklos kryptis – krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais. Krovinius gabename po visą Europos Sąjungą.

Pagrindinės įmonės vertybės – patikimumas, kompetencija, saugumas ir lankstumas. Šios vertybės svarbiausios kasdienėje mūsų veikloje ir neatsiejamos nuo pagarbos bei nuolatinio dėmesio kiekvienam klientui.

Kuriame Lietuvos ateitį - siekdami didinti įmonės darbo našumą, skatinti įmonės naudojamų metodų pažangumą ir gerinti procesų valdymą UAB „Vinctra“ inicijavo kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2015 standartų diegimą. Projektu siekiama įdiegti ir sertifikuoti šiuolaikišką kokybės vadybos sistemą. Sertifikatas ir kokybės politika.

Svarbus veiksnys paskatinęs imtis šio sprendimo buvo siekis užtikrinti įmonės veiklos metodų efektyvumą bei darbuotojų pasirengimo ugdymą taikyti pažangius vadybinius sprendimus. Diegiama kokybės valdymo sistema siekiama gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei didinti įmonės konkurencingumą.

Ši sistema suteikia įmonei įrankius, padedančius efektyviai valdyti sudėtingus išteklių ir tiekimo procesus bei įgyvendinti klientų poreikius dirbant su nestandartiniais sprendimais.

Naująja sistema siekiama užtikrinti atliekamų darbų kokybę ir visapusišką bei nuoseklų projektų įgyvendinimą, darbų optimizavimą bei sustiprinti klientų pasitenkinimą gaunamomis paslaugomis.

Diegiant sistemą bus identifikuotos pridėtinės vertės nekuriančios veiklos. Tikimąsi, jog šis sprendimas sudarys sąlygas didinti įmonės darbo našumą.

Projektas (projekto kodas 03.3.1-LVPA-K-820-01-0041) vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto "Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 "Procesas LT".

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB „VINCTRA“ ES PARAMOS DĖKA DIRBA SU NAUJA VERSLO VALDYMO SISTEMA

 

Pagrindinė UAB „Vinctra“ veiklos sritis – krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais po visą Europos Sąjungą.

2016 m. balandžio 11 d. VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ ir UAB „Vinctra“ pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0067 sutartį dėl įmonės projekto „Elektroninio verslo sprendimų įdiegimas transporto įmonėje UAB „Vinctra“ įgyvendinimo“. Europos Sąjungos struktūrinė parama gauta 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“. Bendra projekto vertė siekė 20 310 Eur, iš kurių 10 155 Eur – ES paramos lėšos. Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėn.

Įmonė projekto dėka buvo numačiusi įsigyti elektroninio verslo sprendimus, susijusius su finansų valdymo, darbo užmokesčio ir apskaitos, darbo laiko ir personalo valdymo procesų optimizavimu. Projekto metu pagal įmonės poreikius įdiegti produktų Alga HR® ir Profit-W® e-verslo sprendimai, skirti šiems verslo procesams optimizuoti:

  • Finansinių procesų valdymas ir apskaita;
  • Materialinių vertybių valdymas ir apskaita;
  • Ilgalaikio turto valdymas ir apskaita;
  • Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita;
  • Darbo laiko valdymas ir apskaita;
  • Įrašų valdymas ir apskaita.

 

ES finansavimo lėšų pagalba e-verslo sprendimų įdiegimas įmonėje įgalins optimizuoti su verslo operacijų atlikimu ir veiklos organizavimu susijusius procesus, kurie leis matyti įmonę kaip vientisą organizmą, kurs paskatą didinti darbo našumą, teikiamų paslaugų efektyvumą ir kurti didesnę pridėtinę vertę Klientui.

2014 m. balandžio 24 d. 

 
smart foreash